Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jméno pro chlapečky

31. 3. 2009
Adam - svátek slaví 24.prosince
Štědrý den. Adam a Eva.
V kalendáři má dnes půl dne svátek Adam a druhou půli slaví Eva. K tomu je ještě Štědrý den.
 
Adrián – svátek slaví 6.prosince
Svátek má Mikuláš (z Myry).
Dnes má svátek Mikuláš, shodují se v tom všechny naše kalendáře. Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos; později bylo N změněno na M. Podobně jako Nikodém, Viktor či Vítězslav a Nikita, také Mikuláš je jméno vítězné: znamená "vítězství lidu". Mikuláš je světcem velice slavným.
 
Alan – svátek slaví 14. srpna
Svátek mají Alan a Maxmilián (Kolbe).
Dle občanského kalendáře má dnes svátek Alan. Je to jméno keltského původu a prvotní význam byl asi "svornost". Muselo jít ale o nějakého Kelta výjimečného, protože svornost Keltové příliš v genech neměli. Snad jen v okamžiku nebezpečí se dali dohromady. Jakmile jim však otrnulo, byli opět v sobě a hašteřili se jako dříve. Že vám to něco připomíná? Ano, tvrdí se, že náš národ má v sobě keltské krve požehnaně. Údajně od nás nikdy neodešli a zůstali v nás utajeni až do dnešních dnů.
 
Aleš – svátek slaví 13. března
Svátek mají Aleš, Martin (I.) a Hermenegild (Ermenegild).
V občanském kalendáři má dnes svátek Aleš. Původně šlo asi o staročeskou domáckou podobu Alexeje, jenž se vykládá jako "záštita" či "pomoc". Totéž lze tedy říci i o Alešovi, který je dnes zcela samostatným jménem.
V církevním kalendáři nacházíme Martina. Martinové však slaví jmeniny spíše 11. listopadu, kdy je svátek Martina z Toursu.
 
Alexander – svátek slaví 27. února
Svátek mají Alexandr a Gabriel (od Bolestné Matky Boží).
V občanském kalendáři má dnes svátek Alexandr (v církevním tomu tak bylo včera). Počátky tohoto jména musíme hledat až ve starém Řecku, kde znělo Alexandros, což znamená "obránce mužů"
 
Alexej – svátek slaví 3. května
Svátek mají Alexej, Alex, Filip a Jakub.
V občanském kalendáři má dnes svátek Alexej či Alex. Toto slovanské jméno má řecký původ ve slově alexein, což znamená "bránit". Alexej je tedy "člověk, který něco nebo někoho brání a zachraňuje". Nejvíce Alexejů je samozřejmě v Rusku.
Toto jméno nosili jak carové, tak prostí lidé.
 
Alfréd – svátek slaví 8. srpna
Svátek mají Soběslav a Dominik.
V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Soběslav. Toto jméno, velmi oblíbené v přemyslovském panovnickém rodě, znamená "sobě slavný", tj. "mající (nějakou) slávu". V našich dějinách je nosili dva panovníci, Soběslav I. (asi 1090-1140) a Soběslav II. (1128-1180).
 
Andrej – svátek slaví 11. října
Svátek mají Andrej, Germanus.
Dnes má v kalendáři svátek Andrej, což je slovanská podoba řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André. Nositel tohoto jména je "statný, mužný a odvážný".
 
Antonín – svátek slaví 13. června
Svátek mají Antonín a Tobiáš.
Dnes panuje ve všech kalendářích vzácná shoda. Jak občanský, tak český i světový církevní slaví dnes Antonína. Jméno jsme si vysvětlili již předchozího dne.
Dnes si připomínáme Antonína z Padovy. Patřil k vynikajícím osobnostem katolické církve a už za jedenáct měsíců po své smrti - byl to nejkratší proces svatořečení v dějinách - byl přijat mezi světce. Učinil tak papež Řehoř IX. O sedm století později jej papež Pius XII. přijal mezi církevní učitele (16. ledna roku 1946).
 
Artur –svátek slaví 26. listopadu
Svátek mají Artur, Silvestr a Konrád.
Jméno Artur znamená nejspíše "medvěd", neboť vychází z keltského překladu tohoto slova arth.
 
Bartoloměj – svátek má 24. srpna
Dnes má v občanském i církevním kalendáři svátek Bartoloměj. Toto původně aramejské jméno znělo bar Talmai čili "syn Talmajův", přičemž Talmai souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená "brázda". Jeho otec byl totiž oráčem. Dalo by se tedy s určitou nadsázkou říci, že Bartoloměj byl synem starého Brázdy.
 
Benedikt – svátek má 12. listopadu
Svátek mají Benedikt a Josafat.
V občanském kalendáři bychom dnes nalezli Benedikta. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že toto jméno je latinského původu. Znamená "požehnaný" či "blahoslavený" a základem je slovo benedictus. Českou obdobou tohoto jména je Blahoslav.
Jméno Benedikt nejvíce proslavil ten, jenž nese přívlastek z Nursie a svátek má podle církevního kalendáře 11. července. Tehdy jsme si také památku tohoto významného muže připomínali obšírněji.
 
Benjamín – svátek má 12. prosince
Svátek mají Benjamín a Ambrož.
V občanském kalendáři má dnes jmeniny Benjamín. Toto hebrejské jméno znamená, že jeho nositel je "synem pravice" čili "milovaným synem". Z toho vyplývá, že naši předkové měli ve větší oblibě pravici, která je šikovnější než levice, alespoň pokud jde o ruce. Jisté je, že toto jméno je velice oblíbené a nosilo je mnoho významných mužů.
 
Bernard – svátek má 20. srpna
Svátek má Bernard.
Jméno Bernard je dnes uvedeno jak v občanském, tak i v církevním kalendáři a znamená doslova "tvrdý jako medvěd".
 
Bonifác – svátek má 14. května
Svátek mají Bonifác (z Tarsu) a Matěj.
V občanském a světovém církevním kalendáři má dnes svůj svátek Bonifác. Je posledním "zmrzlým mužem". Jeho jméno vychází z latinského výrazu (homo) boni fati, což označuje "člověka dobrého osudu". My bychom řekli, že každý Bonifác je šťastlivec.
 
Bořek – svátek má 12. července
Svátek mají Bořek, Jan Gualbert, Nabor a Felix.
Bořek, který má dnes svátek v občanském kalendáři, je zkráceným slovem od jména Bořivoj nebo s nad i Bořislav a vykládá se jako "bojovník". V posledních letech je toto jméno stále oblíbenější.
 
Boris – svátek má 5. září
Svátek mají Boris, Viktorin, Vítězslav.
Jméno Boris, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, je zřejmě slovanského původu. Pravděpodobně se jedná o zkráceného Borimíra, kterého překládají badatelé jako "toho, který bojuje s celým světem za mír", také může "podněcovat svět". Jiná varianta vychází z toho, že základem bylo jméno Borislav čili "ten, kdo se proslavil bojem".
 
Bořivoj – svátek má 30. července
Svátek mají Bořivoj, Petr (Chrysologus).
V našem občanském kalendáři si dnes připomínáme Bořivoje. První složkou tohoto staroslovanského jména je sloveso boriti čili "bojovati", druhou tvoří voj, což znamená "voják".
 
Bruno – svátek má 11. června
Svátek mají Bruno, Barnabáš.
V občanském kalendáři má dnes svátek Bruno, ačkoliv v evropském církevním tomu tak bylo již 8. března. Toto jméno je svým původem staroněmecké a znamená "hnědý".
 
Ctibor – svátek má 9. května
Svátek mají Ctibor, Hermus, Terezie (Gerhardingerová) a Řehoř (Nazianský Mladší).
V občanském kalendáři má dnes svátek Ctibor, ale může ho mít i Stibor. Jméno lze vyložit jako "bojovník (boj) za čest" - slovo bor totiž pochází ze staroslovanského boriti, "bojovat". Mimochodem, myslíte, že lze považovat za náhodu podobu dnešního "bořiti" a dávného "bojovati-boriti"?
 
Ctirad – svátek má 16. ledna
Svátek mají Ctirad, Marcel (I.), Honorát (z Arles).
Občanský kalendář dnes vyzve k oslavě všechny Ctirady. Jedná se o jméno české a podle odborníků představuje toho, kdo je "čestný a čest má nadevše rád".
 
Cyprián – svátek má 26. září
Svátek mají Andrea, Ondřejka, Kosma a Damián.
Půvabné jméno Andrea, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, je řeckého původu a k nám se dostalo prostřednictvím italštiny a francouzštiny. Jak je patrné z české podoby tohoto jména (Ondřejka), má stejné základy jako Ondřej. Platí-li tedy o něm, že je to muž "odvážný a statečný", můžeme to směle prohlásit i o Andreách.
 
Cyril – svátek má 5. července
Svátek mají Cyril a Metoděj - státní svátek České republiky.
Dnes mají v kalendáři svátek Cyril a Metoděj. Jméno Cyril je řeckého původu a v řečtině znělo Kyrios. Někteří badatelé je vykládají jako přídavné jméno "pánův" nebo jako "pán či panáček", jiní kladou důraz na to, že se vlastně jedná o jméno perské s významem slunce (Kuruš). Druhé jméno Metoděj nebo Metod je také řeckého původu, základem je slovo methodos. Pokud vám připomene běžně užívané slovo "metoda", nejste daleko od jeho rozluštění: methodos se překládá jako "způsob zkoumání, poznání nebo bádání".
 
Čeněk – svátek má 19. července
Svátek mají Čeněk, Makrina.
Nejznámějším nositelem prvního dnes připomínaného jména byl asi pan Čeněk z Vartemberka. Měl ve znaku něco, co se před ním ani po něm u nás takřka nikomu nepoštěstilo - zeleného draka, který obepíná zlatočerný štít. Klenotem byla buď černozlatá křídla, nebo rybářská loďka. Zvláštní ozdobu zelené saně získal Čeněk od samotného císaře Zikmunda, jednalo se o vyznamenání tzv. dračího řádu, který panovník založil v Uhrách. Čeněk prý tento uherský řád roku 1420 vrátil, ale bezpochyby to nebylo gesto, nad nímž by se dlouho rmoutil. V politice uměl totiž docela dobře chodit.
 
Čestmír – svátek má 9. ledna
Svátek mají Čestmír, Severin (z Norika) a Šebíř.
Dnes nezapomeňte popřát všem Čestmírům. Toto jméno je pochopitelně staročeského původu a nosí jej člověk "ctící mír" a je vůbec velice mírumilovný. Zvláštní je, že dnešní den byl ve starém Římě zasvěcen Iustitii, tamní bohyni spravedlnosti. Obdoby jména Čestmír se nacházejí i ve starší srbštině a bulharštině.
 
Dalibor – svátek má 4. června
Svátek mají Dalibor a František (z Caracciola).
V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Dalibor. První složkou jména je starý slovanský tvar dnešního příslovce "dále", transformovaný ve slovesné, jakoby rozkazovací dali. Druhá část vychází ze slova bor
 
Damián – svátek má 27. září
Svátek má Jonáš, Vincenc (z Pauly).
V občanském kalendáři má dnes svátek Jonáš. Asi nejznámějším Jonášem byl syn Amithaiův, který se proslavil jako starozákonní prorok. V Písmu svatém se vypráví, kterak byl poslán Bohem, aby ohlásil Ninivským trest, jenž byl nad nimi vyřčen.
Dan – svátek má 17. listopadu
Svátek mají Mahulena, Alžběta (Uherská) a Řehoř.
Jméno Mahulena, které dnes najdeme v občanském kalendáři, je českého původu a snad vzniklo uměle. Nejznámější nositelka tohoto jména byla bezpochyby ta, kterou známe ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena.
Daniel - svátek má 17. prosince
Svátek mají Daniel, Dan a Lazar.
V občanském kalendáři má dnes svátek Daniel. Toto jméno je hebrejské a znamená "mým soudcem je Bůh".
Darek - svátek má 9. listopadu
Svátek mají Bohdan/Theodor a Alžběta (z Dijonu); svátky Posvěcení lateránské baziliky a Čtyř korunovaných mučedníků.
Dnes má v občanském kalendáři svátek Bohdan. Jazykovědci se přou, kde hledat počátky tohoto jména. Jedni se domnívají, že je původu staroslovanského, jiní soudí, že jde jen o překlad jména Theodosius nebo Theodóros. Koneckonců je to jedno, neboť obojí znamená "Boží dar".
David – svátek má 30. prosince
Svátek mají David, Evžen a Kolumba.
V občanském kalendáři má dnes svátek David, ačkoli v křesťanském tomu tak bylo již včera. Toto prastaré jméno má zřejmě své počátky v asyrském slově dádu, jež znamená "miláček". Hebrejština si slovo přeměnila na dód. Zdá se, že jméno David je přezdívka. Původně znělo Davidu a říkalo se tak náčelníkovi nějaké ozbrojené skupiny bojovníků.
Denis – svátek má 11. září
Svátek mají Denisa/Diviška, Emil, Anna (Zelíková) a Josef (Müller).
V občanském kalendáři dnes nacházíme francouzské jméno Denisa. Jeho počátky sahají až do starého Řecka, kde znali Dionýsa, slavného boha vína. Denisa má tedy mnoho společného s vínem. Lze ji přeložit i jako "božské dítě". Čeština si Denisu poněkud upravila, čímž vzniklo rozkošné jméno Diviška.
Dominik – svátek má 4. srpna
Svátek mají Dominik, Dominika a Jan (Maria Vianney).
V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Dominik a Dominika. Ve všech odborných publikacích se píše o tom, že toto jméno je u nás již dnes méně běžné. Avšak směrem na západ je tomu spíše naopak;

Dušan – svátek slaví 9. března
Svátek mají Dušan, Marie (Kleofášova).
Dušan, který má dnes svátek v občanském kalendáři, je starým srbským jménem a nosí je muži, kteří "mají duši" nebo také jenom "dobrý dech". Přeneseně lze říci, že Dušanové jsou silní odvahou a duchem.

Eduard – svátek má 18. března
Svátek mají Eduard Mučedník a Cyril Jeruzalémský.
V občanském kalendáři dnes slaví svůj svátek Eduard Mučedník. Jméno Eduard/Edvard vzniklo z anglosaského Éadweart, což označovalo člověka, jenž "stojí na stráži a hlídá štěstí" neboli, jak se lidově říká, "drží štěstí na vartě".
 
Emanuel – svátek má 23. března
Svátek mají Emanuel, Manuela, Castullus (Kastullus, Haštal),
Braulio a Ludger.
Dnešní den má hned několik patronů. V občanském kalendáři slaví Emanuel. Jméno je hebrejského původu a prvotní podoba zněla Immánú él, což doslova znamenalo "Bůh s námi". Emanuel byl mučedníkem v Sýrii kolem roku 300. Jméno dnes není příliš rozšířeno, i když působí velmi zajímavě a dá se říci i vznešeně. Ženskou obdobou je Emanuela, v nové době častěji užívaná ve formě Manuela, která je na dnešní den zařazena jako samostatné jméno.
 
Emil – svátek má 22. května
Svátek mají Emil, Julie a Rita (z Cascie).
Dnes má v občanském kalendáři svátek Emil. Toto dnes velmi rozšířené a světově oblíbené jméno nosil slavný římský rod Aemiliů. Základem je latinské přídavné jméno aemilianus, jehož význam bychom mohli přeložit jako "soutěžící" nebo "soupeřící". Emil si tedy rád hraje a není lehké hned tak jej porazit. Církevní kalendář slaví tento svátek až 28. května.
 
Erik – svátek má 26. října
Svátek mají Erik, Rustik, Evaristus a Demetrius/Dimitrij.
V občanském kalendáři má dnes svátek Erik. Toto jméno je skandinávského původu a existuje ještě jeho podoba Erich. Nejstarší tvar zněl Eyrekr a znamenal "všemocný, ctihodný a vážený vládce". Erika i Ericha bychom nalezli asi po celé naší planetě, tak velmi je oblíben.
 
Evžen – svátek má 10. listopadu
Svátek mají Evžen/Eugen a Lev (Veliký).
Podle občanského kalendáře má dnes svátek Evžen nebo Eugen. Toto jméno je řeckého původu a znamená "blahorodý a urozený".
 
Felix – svátek má 1. listopadu
Svátek má Felix; svátek Všech svatých.
Dnes najdeme v občanském kalendáři Felixe čili "šťastlivce". Toto jméno se vyskytuje v kalendáři opravdu mnohokrát. K dnešnímu dni má asi nejblíže Felix z Thibiuky, biskup a mučedník, který zemřel v Kartágu dne 15. července 303 a v církevním kalendáři má svátek 24. října.
 
Filip – svátek má 26. května
Svátek mají Filip (Neri) a Marie Anna.
Dnes se shodují oba kalendáře, církevní i občanský, že má svátek Filip. Jedná se o řecké jméno s významem "milovník koní".
 
František – svátek má 4. října
Svátek má František (z Assisi).
Dnes má ve většině kalendářů svátek František. Nalezli bychom jich celou řadu, ale ten dnešní je tím prvním.
 
Gabriel – svátek má 24. března
Svátek mají Gabriel, Kateřina Švédská a Berta.
V občanském kalendáři dnes slaví Gabriel. Patřil mezi tři archanděly jmenované v bibli. Jméno je to samozřejmě hebrejské a vykládá se jako "muž Boží". Existuje také jiná výkladová varianta, která zní "přemohl mě bůh".
 
Gustav – svátek má 2. srpna
Svátek mají Gustav, Eusebius (z Vercelli), Petr Julián Eymard.
V občanském kalendáři dnes nacházíme Gustava. Jde o jméno švédského původu, základem je tvar Godstawer, což se překládá jako "opora Gótů". Gustava lze také používat jako domáckou po dobu jména Augustýn.
 
Herbert – svátek má 16. března
Svátek mají Elena, Herbert (Heribert) Kolínský, Ámos, Julián Antiochijský, Mučedníci ze Severní Ameriky a Pavel Prosťáček. Dnešní oslavenkyně Elena je jednou z podob jména Helena. V tomto případě se jedná o rusko-bulharskou variantu. Jméno Helena má své základy v řeckém slově heléné. Doslova to znamená "pochodeň z hořícího rákosí". Dá se tedy přeneseně říci, že Helena je světlem v temnotách, a totéž lze přenést i na Elenu.
Herbert nebo také Heribert pochází ze staroněmeckého jména Hariberath a znamená něco jako "skvělý voják".
 
Hynek – svátek má 1. února
Svátek mají Hynek a Pionius.
Dnes má v našem občanském kalendáři svátek Hynek. Toto jméno vzniklo počeštěním německého Heinricha (Jindřicha), což znamená "vládce domu". Omylem bývá Hynek ztotožňován s Ignácem.
 
Ignác – 31. července
Svátek má Ignác (z Loyoly).
Dnes slaví občanský i církevní kalendář Ignáce. Výklad tohoto jména je stejně složitý jako snaha vysvětlit význam jeho nejznámějšího nositele - Ignáce z Loyoly. Někteří jazykovědci soudí, že toto jméno vzniklo z latinského slova ignis, což znamená "oheň". Jiní naopak soudí, že základem je agnatus čili "urozený", popřípadě cognatus, "příbuzný".
 
Igor – 1. října
Svátek mají Igor, Terezie (od Dítěte Ježíše), Remigius.
V občanském kalendáři má svátek Igor. Toto dnes typické ruské jméno má skandinávský původ a jeho počátky našli vědci ve staroislandském jméně Ingvarr. Doslova prý to znamená "hlídající Ing". Nejde však o žádný akademický titul, ale o jméno boha plodnosti. Příbuzným jménem je Ivar či Ivor.
 
Ilja – 20. července
Svátek mají Ilja, Eliáš, Markéta a Jarolím.
Dnes má v občanském kalendáři svátek Ilja, v církevním Eliáš/Elijáš. Obě jména jsou významem totožná, základem je hebrejské Elí-jjáhu, což lze přeložit jako "můj pán je Bůh". Ilja je ruskou variantou tohoto jména a je odvozen od řeckého překladu Élías.
 
Ivan – 25. června
Svátek mají Ivan, Vilém (z Vercelli), Prosper (Tiro z Akvitánie) a Šalamoun.
V občanském i církevním kalendáři má dnes svátek Ivan. Jedná se o ruskou formu jména Jan, která k nám pronikla již před mnoha staletími. Svědčí o tom místní jména typu Ivanovice a Ivančice i stará legenda o sv. Ivanu.
 
Ivo – svátek má 19. května
Svátek mají Ivo a Celestýn/Celestin (V.).
Dnešního dne slaví v občanském kalendáři svátek Ivo. Jde patrně o naši domáckou podobu ke jménu Ivan. Ale pravdou je, že toto jméno nosili i mnozí středověcí světci z neslovanských zemí. Někteří byli z Persie, jiní z Francie nebo z Bretaně. Zde musíme předpokládat původ zcela jiný. Jazykovědci se proto domnívají, že základem tohoto jména by mohlo být staroněmecké slovo íwa (dnes Eibe), což znamenalo "tis". Šlo tedy o "bojovníka s tisovým lukem". Nabízí se také srovnání s keltským jménem Iwein či francouzským Yvainem, rekem družiny krále Artuše.
 
Jáchym – svátek má 16. srpna
Svátek mají Jáchym, Štěpán (I. Uherský), Roch (z Montpellieru).
V občanském kalendáři má dnes svátek Jáchym, kterého jsme si připomněli společně s Annou 26. července.
 
Jakub – svátek má 25. července
Svátek mají Jakub a Kryštof, Tomáš (Kempenský).
V občanském i církevním kalendáři si dnes shodně připomínáme Jakuba. Toto jméno je velice oblíbeno po celém světě, a má proto mnoho různých podob. U nás dříve znělo i Jákob a podobně je tomu i v němčině, kde mu říkají Jakob. V Anglii má dokonce tvarů více - Jacob, James i Jack (toho se užívá i za Johna). Francouzskému Kubovi zase říkají Jacques, ruskému Jakov, italskému Giacomo a španělskému Jaime. Základy jména musíme hledat až v hebrejském Jahaqóbh, které vychází ze slova háqébh, "pata".
 
Jan – svátek má 24. června
Svátek má Jan, Narození Jana Křtitele.
Dnes si připomínají všechny naše kalendáře výročí narození Jana Křtitele. Svůj svátek slaví tento den již od 5. století.
Jaroslav – svátek má 24. dubna
Svátek mají Jaroslav a Zita.
V občanském kalendáři má dnes svátek Jaroslav. Leckdo se ještě dnes domnívá, že nositelé tohoto jména "slaví jaro". Toto staroslovanské jméno je však složeno ze slova jaryj, jež znamená jak "prudký, vznětlivý", tak i "silný, tvrdý a přísný". Druhá část jména je zřejmá. Jaroslavové jsou tedy "slavní svou silou" nebo, chcete-li, "prudkostí".
 
Jiří – svátek má 24. dubna
Svátek má Jiří.
Dnešního dne má v občanském i v českém církevním kalendáři svátek Jiří. Den po sv. Vojtěchu se tak opakuje nezvyklá shoda obou kalendářů; v římském kalendáři však měl Jiří svůj svátek již včera. Základem jména je řecké slovo geórgós, jež znamená "zemědělec". Stejně jako český překlad jména můžeme i řeckou variantu dále dělit: gé znamená "země", druhá část souvisí se slovem ergon, tj. "dílo" nebo "práce". Je to jméno celosvětově velmi oblíbené a existuje v mnoha národních variantách. Německy a dánsky zní Georg, anglicky, francouzsky a holandsky zase George, italsky Giorgio, španělsky Jorge či Jorje. V Irsku bychom nalezli Sheoirse a ve Švédsku Görana, v Maďarsku Györge. Našemu Jiřímu jsou bližší polský Jerzy, ruský Jurij anebo slovenský Juraj. Jiří zkrátka patří celému světu.
 
Jonáš – svátek má 27. září
Svátek má Jonáš, Vincenc (z Pauly).
V občanském kalendáři má dnes svátek Jonáš. Asi nejznámějším Jonášem byl syn Amithaiův, který se proslavil jako starozákonní prorok. V Písmu svatém se vypráví, kterak byl poslán Bohem, aby ohlásil Ninivským trest, jenž byl nad nimi vyřčen. Jonáš nechtěl vzkaz vyřídit, domnívaje se, že když zprávu nepředá, trest nevejde v platnost. Za tím účelem vstoupil na loď v Joppe, ale prudká bouře, jež loď stihla, přivodila dodnes slavnou scénu. Lodníci metali los o to, kdo zavinil bouři. Los padl, jak jinak, na Jonáše. Času bylo málo, a tak Jonáš rychle souhlasil s tím, aby byl vržen do moře. To se pak hned utišilo, ale Jonáš nezahynul: spolkla jej veliká ryba, která ho po třech dnech vyvrhla na břeh. Novému rozkazu k cestě do Ninive prorok již okamžitě vyhověl, navíc se mu podařilo přimět Ninivské k lítosti, jejímž následkem bylo nakonec odvolání Božího trestu.
 
Josef – svátek má 19. března
Svátek mají Josef, Josefína a Josefa.
Dnes se shodují všechny světové kalendáře a kupodivu i náš na tom, že svátek slaví Josef. Základem jména je hebrejské Jóséph, označující "toho, kdo bude pokračovat". Josef je tedy ten, kdo v něčem pokračuje, něco přidává nebo rozmnožuje. Toto jméno má mnoho domáckých podob, a to nejenom u nás, ale takřka po celém světě.
 
Kamil – svátek má 3. března
Svátek mají Kamil, Kunhuta, Aelred, Guénolé, Marinus z Caesareje.
Kamil je mužským protějškem běžnějšího jména Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině "hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".
V našem církevním kalendáři dnes slaví svátek Kunhuta. Jedná se o jméno staroněmeckého původu, jež ve své prvotní formě znělo Kunigund, později Kunigunde. První složka kunni znamená "rod" a druhá gunt označuje "stav válečný" nebo "boj". Kunigunda tedy byla germánskou pramátí, která v boji ochraňovala svůj rod.
 
Karel – svátek má 4. listopadu
Svátek mají Karel (Boromejský) a Karla, Lota i Skarlet.
Dnes se shodují naše kalendáře v tom, že má svátek Karel, ale také jej může slavit Karla, Šarlota, Lota i Skarlet. Toto vše je pouze několik ženských odvozenin od mužného Karla. Základem jména je germánské obecné jméno karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem "muž" nebo "chlap". Když se ovšem franští majordomové tohoto jména pozvolna zmocňovali franského trůnu a Karlem Velikým vytvořili obrovskou říši, rozšířilo se toto jméno i za hranice ve významu "panovník". A tak vznikl náš "král", polský król, jihoslovanský kralj i maďarský király. Toto jméno patří u nás stále mezi nejoblíbenější.
 
Kristián – svátek má 5. srpna
Svátek mají Kristián a Osvald; Posvěcení římské baziliky P. Marie.
Dnešní oslavenec Kristián zní latinsky Christianus a znamená prostě "křesťan". U nás toto jméno asi nejvíce proslavil nezapomenutelný Oldřich Nový ve stejnojmenné situační komedii. Staročeský kalendář pak připomíná Křišťana, který je jen velmi starobylou českou obdobou již zmíněného Kristiána.
 
Kryštof – svátek má 18. září
Svátek mají Kryštof, Josef (Kopertinský).
Dnes má v občanském kalendáři svátek Kryštof, v církevním kalendáři tomu tak bylo již 25. července. O životě a působení jednoho z nejznámějších a nejpopulárnějších světců a pomocníků v nouzi nejsou celkem žádné autentické zprávy. Víme pouze, že existoval a byl popraven - všechna ostatní podání jsou jenom legendami. Přesto požívá tento světec přímo báječné úcty. Svědčí o tom i množství řemesel a živností, jejichž je patronem. Mimo jiné je také ochráncem automobilistů, mnozí z nich si upevňují do svého auta jeho plaketu.
 
Leoš – svátek má 19. června
Svátek mají Leoš, Jan (Nepomuk Neumann), Romuald.
V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Leoš. Jedni se domnívají, že se jedná o domáckou formu k Leonardovi, druzí, že k Leopoldovi. Význam jména je proto různý: Leonard se vykládá "silný jako lev", Leopold znamená "statečný v lidu".
 
Libor – svátek má 23. července
Svátek mají Libor a Brigita.
V občanském kalendáři má dnes svátek Libor. Základem tohoto libě znějícího jména je latinský tvar Liborius. Vznikl ze slovesa libare, což znamenalo "obětovat". Libor byl tedy tím, kdo mohl ve starém Římě provádět v chrámech bohům obětiny. Jiná verze však praví, že jeho základem je slovanské slovo ljub, tedy "milý nebo libý". Na světce Libora z Le Mans jsme vzpomínali již 9. června.
 
Luboš – svátek má 16. července
Svátek mají Luboš, Panna Maria Karmelská, Carmen, Marie Magdalena (Postelová).
V občanském kalendáři má dnes svátek Luboš. Jedná se o domáckou podobu k Lubomírovi, ale mohlo by jít i o přetvořené jméno Lubor. Základem obou jmen je staré slovanské slovo ljub, takže jméno lze vyložit jako "milý čili libý".
 

Lukáš – svátek má 18. října
Svátek má Lukáš.
Dnes slaví ve většině kalendářů svůj svátek Lukáš. "Ten, který přichází z Lukánie" (Lucania, kraj v Itálii) či "Lukánec", takový je doslovný překlad tohoto jména. V poslední době obliba křestního jména Lukáš opět velice vzrostla.

 

Marcel – svátek slaví 12. října
Svátek mají Marcel, Radim.
V občanském kalendáři má dnes svátek Marcel. Toto jméno pochází z latinského Marcellus, což je vlastně zdrobnělina jména Marcus. Jazykovědci toto jméno překládají jako "malý bojovník".
Marek –svátek slaví 25. dubna
Svátek mají Marek, Bernard (z Tironu).
Dnešního dne se shoduje občanský i církevní kalendář na tom, že má svátek Marek. Marek je jedním ze čtyř evangelistů, podle výzkumů i tradice právě tím nejstarším. Původně se jmenoval Jan, ale protože byla Palestina římskou provincií, přidávali si zdejší obyvatelé k vlastním jménům i římská. Jméno Marek pravděpodobně vzniklo zkrácením z delšího Martius, tj. "Martův" nebo "náležející Martovi", římskému bohu války. Dalo by se tedy říci, že Marek znamená totéž, co "bojovník" nebo "válečník". Tento výklad ještě podporuje řecké slovo marnamai, jež znamenalo "bojuji".
Marián – svátek slaví 25. března
Svátek mají Marián, Marie, Dismas a katolická církev slaví Zvěstování Páně.
V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Marián, což je mužské jméno odvozené od Marie. Toto rozšířené jméno má svůj původ až ve starém Egyptě. Již sestra Mojžíšova nesla jeho ženskou variantu, která znamenala "milovaná od Boha". Za časů Ježíšových mělo význam "paní", ale také se objevovalo vysvětlení, že znamená "kapka moře". Tak vzniklo latinské spojení stilla maris, ze kterého chybným opisem povstalo spojení stella maris, "hvězda mořská". Jsou ještě další výklady, které Marii vykládají jako "prosebnici", "hořkou", ale také jako "krásnou". Stačí si jen vybrat.
Martin – svátek slaví 11. listopadu
V obou kalendářích, občanském i církevním má dnes svátek Martin. Toto jméno má původ v latinském slově Martinus, což je přídavné jméno k Martovi. Martin tedy znamená, že jeho nositel je "zasvěcen římskému bohu války". Přeneseně by se dalo říci, že Martinové jsou pěkně bojovní a nenechají si nic líbit. Potěšitelné je, že toto velice hezké jméno patří u nás stále k těm nejoblíbenějším. Stejně často je užíván i jeho ženský protějšek Martina, která má svátek 17. července.
Matěj – svátek slaví 24. února
Svátek mají Matěj a Modest.
Dnes má v občanském a římském kalendáři svátek Matěj, avšak český církevní kalendář jej připomíná až 14. května. Matěj a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matěj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás.
Matouš – svátek slaví 21. září
Svátek má Matouš.
Dnes se shodují kalendáře v tom, že má svátek Matouš. Toto velice oblíbené jméno je hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená "dar Boží". Základem obou jmen - a Matyáše k tomu - je totiž jméno Mattithjáh, které se rozšířilo díky tvarům Matthaios (Matouš) a Matthíás (Matyáš, Matěj). Tato jména mají tolik společného, že je mnohé jazyky ani nerozlišují.
Metoděj – svátek slaví 5. července
Svátek mají Cyril a Metoděj - státní svátek České republiky.
Dnes mají v kalendáři svátek Cyril a Metoděj. Jméno Cyril je řeckého původu a v řečtině znělo Kyrios. Někteří badatelé je vykládají jako přídavné jméno "pánův" nebo jako "pán či panáček", jiní kladou důraz na to, že se vlastně jedná o jméno perské s významem slunce (Kuruš). Druhé jméno Metoděj nebo Metod je také řeckého původu, základem je slovo methodos. Pokud vám připomene běžně užívané slovo "metoda", nejste daleko od jeho rozluštění: methodos se překládá jako "způsob zkoumání, poznání nebo bádání".
Michal – svátek slaví 29. září
Svátek mají Michal, Michael, Gabriel a Rafael.
V občanském kalendáři má dnes svátek Michal. Toto jméno je zkráceninou jména Michael, má hebrejský původ a znamená "kdo (je) jako Bůh, podobný Bohu?" Toto jméno nosil samotný archanděl a v církevním kalendáři je dnes připomínán se svými druhy Gabrielem a Rafaelem. Jméno Gabriel je také hebrejského původu a vykládá se jako "Bůh je moje síla". Stejného původu je i třetí z nebeské trojice, Rafael. Toto jméno se překládá jako "Bůh uzdravuje".
Mikuláš – svátek slaví 6. prosince
Svátek má Mikuláš (z Myry).
Dnes má svátek Mikuláš, shodují se v tom všechny naše kalendáře. Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos; později bylo N změněno na M. Podobně jako Nikodém, Viktor či Vítězslav a Nikita, také Mikuláš je jméno vítězné: znamená "vítězství lidu". Mikuláš je světcem velice slavným.
Milan – svátek slaví 18. června
Svátek mají Milan, Marina (Maryna), Marcus (Marek) a Marcellianus (Marcelián), Milota.
V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Milan. Význam tohoto moderního jména, které k nám přišlo z Balkánu, je jasný: znamená samozřejmě "milý a milovaný". Podobně znící Milovan má stejný původ. V poslední době se stále více objevuje i ženská podoba tohoto jména, Milana (a stejný význam má i Milena).
Miroslav – svátek slaví 6. března
Svátek mají Miroslav, Friedrich, Frederika, Fridolín a Colette.
Dnešní den je zasvěcen především těm, kdož milují mír, Miroslavovi a Bedřichovi. Miroslav je věrným překladem jména Fridrich (nebo také Friedrich), jež je pro změnu synonymum Bedřicha, takže jde vlastně o jedno a totéž jméno, které je mimochodem dost rozšířené. Miroslavovi říkají v Dánsku Frederik, ve Švédsku Fredrik, v Anglii Frederic, a v Itálii Federico.
Norbert – svátek slaví 6. června
Dnes se vzácně shodují občanský i církevní kalendář na tom, že má svátek Norbert. Toto staroněmecké jméno překládají jazykovědci jako "slavný seveřan". První složku totiž tvoří název severu a druhou beraht, což znamenalo právě "jasný" nebo "skvělý".
Oliver – svátek slaví 2. října
Svátek mají Olivie, Oliver, sv. Andělé strážní a Galina/Halina.
V občanském kalendáři dnes nalézáme půvabné jméno Olivie, ale svátek může slavit i Oliver. Obě jména mají asi stejný základ v latinském slově oliva. Nositel tohoto jména je pak vykládán jako "pěstitel oliv".
Ondřej – svátek slaví 30. listopadu
Svátek má Ondřej.
Krásné jméno Ondřej je v kalendáři několikrát a dnes se na něm shodují občanský i církevní. Ondřej znamená, že jeho nositel je "mužný". Základem jména je totiž je řecké jméno Andreas, které vychází ze slova andréiós, majícího tento význam.
Dnes připomínaný Ondřej byl Ježíšovým vrstevníkem a pocházel z Betsaidy v Galileji.
Oskar – svátek slaví 1. srpna
Svátek mají Oskar, Alfons (Maria z Liguori) a Věra.
V občanském kalendáři má dnes svátek Oskar. Toto staroanglické jméno je složeno ze dvou částí. První složkou je ós čili "bůh", druhou tvoří gar, "kopí". Oskara bychom tedy snad mohli přeložit jako "boží kopí". Toto jméno je oblíbené především v severských zemích, kde je nosili i mnozí panovníci.
Patrik – svátek má 19. února
Svátek mají Patrik, Gotšalk/Gottschalk.
Patrika, který dnes slaví svůj svátek v občanském kalendáři, najdeme v církevním ještě 17. března.
Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje "muže urozeného" a zároveň má vazbu na slovo patria - "vlast". Toto jméno však také označuje "člověka, jenž mohl dokázat své předky".
Pavel – svátek má 29. června
Svátek mají Petr a Pavel.
Dnes slaví ve všech kalendářích svůj svátek Petr a Pavel. Petr se jmenoval první z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená "skála"; latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Také Pavel má základ latinský, a sice ve slově paulus - "malý".
Petr – svátek má 22. února
Dnes má v občanském kalendáři svátek Petr. Jmenoval se tak první z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená "skála". Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Dnes a také 29. června slavíme ochránce mnoha povolání a řemesel. Připomeňme si alespoň, že sv. Petr je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků.
Radek – svátek má 21. března
Svátek mají Radek, Serapion z Thmuis, Enda a Mikuláš z Flüe.
Radek, který vévodí dnešnímu dni, je domáckou formou hned několika jmen. Je odvozen od Radovana, Radoslava, Radomila, Radomíra, ale také od Ctirada nebo Zdirada. Lze tudíž těžko říci, z jakého základu vzal právě dnešní Radek počátek. Jméno může být klidně od slova "radit", "mít rád", "starat se", od ruského raděť anebo může být jeho nositel "rád, že je rád".
Radim – svátek má 25. srpna
Svátek mají Radim, Ludvík, Benedikt a druhové.
V občanském kalendáři má dnes svátek Radim, v církevním je však připomínán až 12. října. Jedná se pravděpodobně o zkráceninu jména Radimir, ačkoliv není vyloučeno, že jde o tvar slovesa raděti čili "starat se". Mohli bychom tedy říci, že Radim je starostlivý. Podle jiného výkladu je však základem slovo rád.
Richard – svátek má 3. dubna
Svátek mají Richard, Nikita, Filipa a Filipina.
V občanském kalendáři má dnes svátek Richard. Toto hrdé jméno pochází od staroněmeckého Ríchart, tedy "tvrdý, přísný vládce". První složka slova, rík ("vládce"), pochází zřejmě z keltštiny a připomíná latinské rex čili "král". Druhá část hart znamená "tvrdý" a objevuje se také ve jméně Leonard.
Robert – svátek má 24. dubna
Svátek mají Robert a Kateřina (Sienská).
Dnešního dne má v občanském kalendáři svátek Robert. Nejstarší známá podoba tohoto jména zní Hruodperaht, teprve z tohoto základu vznikl Robert, ale i Ruprecht. Základem je slovo hruod, které znamenalo "slávu"; bert se vykládá jako "skvělý". Robert je tedy "skvělým a slavným mužem". Dnes se sešli v kalendáři Robertové dva. Jeden pocházel z Brugg, druhý z Molesme.
Robin – svátek má 30. ledna
Svátek mají Robin, Martina a Baltylda.
Dnes má v občanském kalendáři svátek Robin. Toto jméno je francouzského původu, ale brzy se rozšířilo i u Germánů a v anglickém prostředí. Původně znělo Robert a znamená, že jeho nositel je "slávou ozářený" a má "skvělou pověst".
Robertů je v kalendáři hned několik, Robina máme jenom jednoho.

Roman – svátek má 9. srpna
Svátek mají Roman, Edita (Steinová)
Jméno Roman nosila jedna panovnická dynastie, a nikoli bezvýznamná. Romanovci vládli v Rusku v letech 1613-1762. Původně to byl bojarský rod. Název Romanovci je odvozen od Romana Jurjeviče Zacharjina-Jurjeva (| 1543), otce Anastázie Romanovny (| 1560), která byla první ženou Ivana IV. V roce 1613 byl Michal Fjodorovič Romanov, pravnuk Ivana IV., zvolen ruským carem a vládnoucí dynastie byla na světě.

 

Samuel – svátek slaví 1. září
Svátek mají Linda, Samuel, Jiljí.
V občanském kalendáři mají dnes svátek Linda a Samuel. Je to sice zvláštní spojení, ale je to tak. My jako slušně vychovaní lidé dáme přednost ženě.
Jméno Linda se nejčastěji spojuje se španělským slovem linda, které znamená "krásná", avšak existuje také německé lind, což je "mírný, jemný". Další vysvětlení vychází opět z německého slova, tentokrát je to Linde čili "lípa". Mimochodem, když už jsme u stromů: lindou bývá někdy nazýván i topol bílý, ale od něj vítr ke stejnému dívčímu jménu asi nevane. Němčina nabízí ještě další možnost vysvětlení: staroněmecké slovo lindi totiž znamenalo "zmije". Aby toho nebylo málo, domnívají se někteří badatelé, že Linda vznikla zkrácením takových jmen, jako je Adelinda, Belinda nebo Dietlinda.

Sebastián – svátek slaví 20. ledna
Svátek mají Ilona, Fabián a Šebestián.
Dnes má podle občanského kalendáře svátek Ilona. Nositelky tohoto jména určitě dobře vědí, že se vlastně jedná o maďarskou podobu jména Helena, které znamená "světlo" či "pochodeň". V uherských dějinách jistě žilo mnoho statečných krasavic nosících toto jméno, do našich krajů ale žádná legenda ani pověst nedorazila.

Slávek – svátek slaví 22.ledna
Svátek mají Slavomír, Mnislav, Vincenc (Pallotti ze Zaragozy).
V občanském kalendáři má dnes svátek Slavomír. Je to jméno slovanského původu a vyskytuje se i ve starší polštině a bulharštině. Podle významu je nosí člověk, jenž "slaví mír". Slavomíra najdeme v různých pověstech a pohádkách, ale po známější historické osobnosti bychom pátrali marně. Podobný osud má Mnislav, staré české jméno, vykládané jako "pomni své slávy", jinak řečeno "pamatuj na svou slávu". Z Mnislava je prý vytvořen i zkrácený tvar Mnata či Mnatek. Mnatu známe ze Starých pověstí českých. Vládl prý jako třetí kníže po Přemyslu Oráči.

Stanislav – svátek má 7. května
Svátek mají Stanislav, Benedikt a Jarloch.
V občanském kalendáři má dnes svátek Stanislav, ačkoliv v církevním tomu tak bylo již 11. dubna. Základem tohoto jména je staroslovanské stan, jež znamenalo "pevnost".

Šimon – svátek slaví 22. prosince
Svátek mají Šimon, Servul a Božena.
Dnes má v občanském kalendáři svátek Šimon, ačkoliv byl tradičně slaven spolu s Judou 28. října. Jméno Šimon je hebrejského původu a znamená "slyšící" či "naslouchající". Dalo by se říci, že toto jméno se dávalo člověku, který měl dar slyšet, co jiní neslyší. Snad mohl být mystikem. Variantami tohoto jména jsou Simon, Simeon či Simona.

Štefan – svátek slaví 9. října
Svátek mají Štefan, Sára, Jan (Leonard), Dionýsius a druhové, Diviš.
V našem občanském kalendáři dnes nacházíme Štefana, což je obdoba jména Štěpán, který má ovšem svátek až 26. prosince. Základem obou jmen je řecké Stephanos, "věnec"; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je "vítěz" nebo "věncem ověnčený či korunovaný". Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují.

Štěpán – svátek slaví 26. prosince
Svátek má Štěpán.
V občanském i církevním kalendáři má dnes svátek Štěpán. Toto jméno již bylo vysvětleno u Štefana 9. října. Znamená "věnec" a přeneseně bychom mohli říci i "vítěz" nebo "věncem ověnčený či korunovaný".

Tadeáš – svátek má 30. října
Svátek mají Tadeáš a Marcel.
Jméno Tadeáš je patrně hebrejského původu a základem bylo asi Taddai. Rozšířilo se díky latině, která mu dala podobu Thaddaeus. Nejčastěji je jméno vykládáno jako "chytrý" nebo "rozumný", případně "smělý a odvážný".

Teodor – svátek má 23. října
Svátek mají Teodor a Jan (Kapistránský).
V občanském kalendáři má dnes svátek Teodor nebo - jak se psávalo dříve - Theodor. Jméno pochází z řeckého Theodóros a znamená "Boží dar". Slovanskou podobou jména by mohli být Bohdan a Božidar.

Tomáš – svátek má 7. března
Svátek mají Tomáš, Perpetua a Felicitas (Blažena).
Tomáš je jméno známého skeptického apoštola, který neuvěřil v Kristovo vzkříšení. "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v boku jeho, neuvěřím," řekl a skutečně tak později učinil. Základem jména je syrské tóma nebo teóma, což značí "dvojče" nebo "blíženec". Proto mu také jeho řečtí spoluobčané říkali didymos. Jedná se o velmi oblíbené jméno a v kalendáři je Tomášů hned několik. Nejznámější jsou Tomáš Akvinský (28. ledna), Tomáš Apoštol (3. července) a konečně Tomáš Becket (29. prosince). Znění tohoto jména se u ostatních národů příliš neliší. Ve francouzštině, němčině a angličtině zní shodně Thomas, irsky Tomás, maďarsky Tamás, poněkud odlišné je ruské Foma.

Václav – svátek má 28. září
Svátek sv. Václava dnes nalezneme ve všech kalendářích, dokonce i ve světovém. Je to dokonce jediný český světec, který je uveden i v generálním římském kalendáři. České jméno Václav je slovanského původu a znamená "více slavný".

Vendelín – svátek má 10. října
Svátek mají Marina/Maryna, Paulin a Záboj.
V občanském kalendáři dnes nacházíme Marinu nebo také, jak se psalo dříve, Marynu. Existuje dvojí výklad tohoto jména. Podle jedněch badatelů je domáckým tvarem od Marie; její základní podobou by v tomto případě bylo hebrejské jméno Miryám. Někteří jazykovědci se domnívají, že ještě starším tvarem bylo egyptské merit amm, což znamenalo "milovaná bohem". Existují však také výklady jiné, které se přiklánějí k původu latinskému, kdy je základem slovo mare, tj. "moře". Stačí si tedy jen vybrat.

Viktor – svátek má 28. července
Svátek mají Viktor, Nazarius a Celsus, Samson.
Málokteré jméno jde vyložit tak lehce jako Viktor. Latinské victor znamená "vítěz", k tomu není nutno nic dodávat.

Vilém – svátek má 28. května
Svátek mají Vilém, Emil a Lanfranc z (Canterbury).
V občanském kalendáři má dnes svátek Vilém. V Holandsku mu říkají Willem, v Dánsku, Švédsku a Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Guglielmo. Všechny podoby mají počátek ve starogermánských slovech willo - "vůle" a helm - "helmice". Přeneseně lze tedy říci, že Vilém je "člověk, jehož předností byla silná vůle".

Vincent – svátek má 14. dubna
Svátek mají Vincenc (Ferrerský), Lambert a Petr (Gonzáles).
Český občanský kalendář uvádí v tento den Vincence, ačkoliv jeho církevní svátek připadá na 5. dubna. Příběh světcův i jeho jména jsme si připomenuli před devíti dny.

Vít – svátek má 15. června
Dnes se shodují občanský a církevní kalendář na tom, že svátek má Vít. Jméno má své počátky ve starém Římě, kde znamenalo "mít rád, radovat se". Vítek se tedy s chutí raduje či má rád a ostatní mají rádi jeho.

Vítězslav – svátek má 21. července
Svátek mají Vítězslav, Vavřinec (z Brindisi) a Daniel.
V občanském kalendáři má dnes svátek Vítězslav. Zřejmě se jedná o moderní náhradu za staré jméno Vítoslav, kde základem je slovo vit, které snad znamenalo "sídlo". Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor čili "vítěz". Do třetice je ve hře Štěpán, což lze přeložit jako "věncem korunovaný" - tedy také vítěz. Celá záležitost kolem Vítězslava je tak dosti nejasná.

Vojtěch – svátek má 23. dubna
Svátek má Vojtěch.
Dnes se shoduje občanský i církevní kalendář na tom, že svátek má Vojtěch. Toto jméno znamená, že jeho nositel "přináší útěchu a posilu vojsku". Jedná se o jméno čistě slovanské. Někdy se uvádí, že německou obdobou je Adalbert. Toto jméno však vychází ze starogermánského Adal-beraht, což znamenalo "skvělý původ". Vojtěch Slavníkovec, jenž je dnešním patronem, je dostal při biřmování od magdeburského biskupa stejného jména. Je ale vidět, že obě jména neznamenají totéž, jak se někdy mylně uvádí.

Zbyněk – má svátek 19. června
Svátek mají Zbyněk a Benno.
V občanském kalendáři má dnes svátek Zbyněk. Vysvětlení tohoto jména je velmi složité. Podle jedné varianty je domáckou formou ke jménu Zbyhněv, které se dá vyložit jako "posilující hněv". Jiná verze hovoří o tom, že Zbyněk je totéž co Benno, který je domáckým tvarem Benedikta ("blahoslavený") a má dnes svátek v církevním kalendáři. Lze si tedy vybrat. Jisté je, že jméno Zbyněk se u nás používá již po staletí.

Zbyšek – má svátek 20. května
Svátek mají Zbyšek, Klement (Maria Hofbauer), Bernardin (Sienský).
Dnes má podle občanského kalendáře svátek Zbyšek. Jméno je vlastně domáckým tvarem Zbyslava nebo Zbyhněva. První složku jména tvoří sloveso "zbýti", takže dohromady by je šlo vyložit jako "zbyl hněv", ale jazykovědci se domnívají, že jde spíše o "člověka, kterému zbývá hněv". Najdou se i výklady jako "posilující hněv" nebo "rozlícený bojovník". Toto jméno je velmi oblíbené především v Polsku.

Zdeněk – má svátek 23. ledna
Svátek mají Zdeněk, Zdeslav, Zdík, Sidonius a Ildefons.
V občanském kalendáři má dnes svátek Zdeněk nebo, jak se dříve psávalo, Zdenek. Názory na původ tohoto hojně užívaného jména se různí. Od minulého století donedávna byli odborníci přesvědčeni, že Zdeněk vznikl ze jména Sidonius. Teprve v poslední době byla publikována teorie, že jde naopak o domácký tvar ryze českého jména Zdeslav s významem "zde slavný". Tento názor poněkud kalí závažná skutečnost, že mnohem častěji se v minulosti vyskytovalo jméno Zdislav se stejným významem. Známe k němu i dosti obvyklou zkrácenou formu - tou není Zdeněk, ale pěkné staročeské mužské jméno Zdík. A tak se zdá, že v pozadí Zdeňků stojí přece jenom Sidonius.

 

Co říkáte?Dala jsem zde jen takovéty slavnější jména - doufám,že se vám alespoń jedno líbí.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář